prírodné baktérie a enzýmyKoncentrovaný 100% ekologický produkt, rozklad organického odpadu, likvidácia zápachu

Čistiarne odpadových vôd > Biodenn-K

Užitočné baktérie: - do čističky, - do žumpy, - do latríny, - do maštale.
Cena od: 5.95€
Pri odbere min. 30 kusov produktov zo série BIOCLEAN, dostanete tovar za veľkoobchodnú cenu!

Pre spracovanie odpadových vôd

Prípravok je určený na mikrobiologické čistenie odpadových vôd a ostatných nečistôt v čističkách odpadových vôd a septikoch. Vyznačuje sa veľmi vysokou koncentráciou biologicky aktívnych zložiek v podobe mikrobiologického kompozitu. Jeden gram biologického preparátu obsahuje viac ako 2 miliardy baktérii. Uvoľňuje kanalizačné potrubia, čistí septiky a drenážne systémy. V čističkách odpadových vôd redukuje vrstvu spodných usadenín a tým znižuje frekvenciu ich vyprázdňovania. Odstraňuje nepríjemný zápach (výrazne znižuje obsah sírovodíka a čpavku). Zvyšuje účinnosť prevádzky čističiek odpadových vôd. Vyznačuje sa vysokým čistiacim účinkom. Má pozitívny vplyv na biologickú renaturalizáciu prírody (ich aplikáciou dochádza k priaznivej obnove mikrobiologickej rovnováhy ekosystému). Prípravok nepredstavuje žiadne riziko pre človeka, zvieratá alebo životné prostredie. Pôsobí na rozpad tukov a bielkovín (zabraňuje ich kryštalizácii). Odstraňuje povrchový film usadenín. Inhibuje rast patogénnych mikroorganizmov, vrátane vláktnitých baktérií.

Výhody použitia preparátu:

  • urýchlenie sedimentačných procesov,
  • redukcia množstva spodných sedimentov a ich skvapalnenie,
  • rozklad a degradácia škodlivých látok: amoniak – do 78%, sírovodík – do 99%, dusičnanov, indolu, skatolu a pod.
  • hygienizácia odpadových vôd a kalových usadenín,
  • redukcia nepríjemného zápachu,
  • schopnosť viazať na seba ťažké kovy,
  • vysoká účinnosti pri zamedzovaní rozvoja patogénnych mikroorganizmov (najmä Escherichia coli, Enterobacter, Salmonella, Shigella, Streptoccocus, Clostridium, Pseudomonas, niektorých patogénnych vírusov a pod.)
  • predchádzanie javu „nadúvania splaškov”
  • spriechodňuje kanalizačné potrubia a drenážne systémy.

Aplikácia poľnohospodárskych chemických látok nemá negatívny vplyv na pôsobenie biopreparátu.

Biologický preparát sa skladá z aktivačnej zložky a zo starostlivo zloženého kompozitu nepatogénnych mikroorganizmov s presne vymedzeným rozhraním ich pôsobenia. Ich úlohou je pôsobiť na rozklad a degradáciu škodlivých látok: amoniaku, dusičnanov, sírovodíka, indolu, skatolu, merkaptánov, fosforu a iných jedno- alebo viac uhlíkových organických zlúčenín.

Dávkovanie: Pri septikoch a čističkách odpadových vôd: Prípravok dávkujeme v množstve 20 gramov na 1 m³ odpadových vôd alebo znečisteného prostredia, každých 14 dní.
Pri domácich čističkách odpadových vôd: dávkujeme v množstve 20 gramov na 1m³ objemu nádrže.
Pri čistení jazier, rybníkov, riek alebo vodných nádrží: priemerná dávka je stanovená na 5 gramov na 1 m³ (Konečný pomer dávkovania sa stanoví individuálne podľa typu daného prostredia). Prípravok môže byť aplikovaný aj v prítomnosti zvierat alebo vodných živočíchov.

© 2012, Ing. Vladimír KUREK, všetky práva vyhradené
design & programming by AITechnology