prírodné baktérie a enzýmyKoncentrovaný 100% ekologický produkt, rozklad organického odpadu, likvidácia zápachu

O nás

Firma Ing. Vladimír KUREK sa už niekoľko rokov zaoberá predajom širokého sortimentu výrobkov textilného charakteru.

V súčastnosti naša firma rozšírila svoj sortiment o produkty spoločnosti BIOCLEAN, ktoré bude na Slovenský trh distribuovať. Ide o vysokoúčinné a užitočné prírodné baktérie a enzýmy pre rozklad a likvidáciu organickej hmoty, sú to výborní pomocníci pre domácnosť, pestovateľov, záhradkárov,chatárov a chalupárov, poľnohospodárov, potravinársky priemysel a ČOV ( čističky odpadových vôd ).

Baktérie sú v prírode nezastupitelné vo svojom význame pre kolobeh látok, ako symbiotické obojstranne prospešné organismy alebo ako výrobný prostriedok v biotechnologiách. Ďalej sú tu taktiež baktérie podieľajúce sa na rozklade mŕtvej organickej hmoty ( destruenti ). Naše bakteriálne produkty obsahujú iba piateľské baktérie, ktoré zkvapalňujú tuhé organické odpady v septicách, odpadných systémoch, urýchľujú kompostovanie, likvidujú prebytočné živiny v záhradných jazierkách, likvidujú tak riasy a udržujú vodu čistú.

Baktérie a enzymy likvidujú nepríjemný zápach spojený s procesom rozkladu!

Ak vezmeme do úvahy všetky tieto schopnosti a prednosti, ktoré nám tieto ekologické prostriedky ponúkajú, neostáva nič iné ako doporučiť ich používánie, zvlášť s ohľadem na dnešný stav životného prostredia.

Snahou firmy Ing. Vladimír KUREK je, aby sa okruh užívateľov týchto bioprípravkov neustále zväčšoval.

© 2012, Ing. Vladimír KUREK, všetky práva vyhradené
design & programming by AITechnology